Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediCARE

Софтуер за лаборатории

 

дата: 01.07.2020
версия: 6.0.0.0180 размер: 35.02 MB

.: 01.07.2020 :.
> Корекция в подаване на отчети към ПИС
> Добавяне на код на МДД за COVID-19
> Визуализиране на подписи включени в `движение`
> Възможност за Дебитно известие с нов код
> Корекции на цени кодове по НРД 2020
> Опция за потвърждаване на резултати
> Корекции в печат на баркодове
> Системни корекции
> Добавен код в проверка на ХМЛ файл
> Добавен код за МДД
> Корекции в данни за самоосигуряващи се с Булстат
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекция в ел. отчети - Дебит/Кредит
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекци в комуникация с ПИС (ел. фактури)
> Корекции в данни за чужденци
> Фиксиран бъг в дати при импорт на резултати от машини
> Корекции в комуникация със ПИС на НЗОК
> Корекции в месечен отчет
> Корекция на бъг в пътя до отчетните файлове
> Корекции по отчет с електронна фактура
> Корекции по отчети и менюта за отчети
 
Created by: Rescue Soft