Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediCARE

Софтуер за лаборатории

 

дата: 26.11.2019
версия: 6.0.0.0180 размер: 30.85 MB

.: 26.11.2019 :.
> Корекции в печат на баркодове
> Системни корекции
> Добавен код в проверка на ХМЛ файл
> Добавен код за МДД
> Корекции в данни за самоосигуряващи се с Булстат
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекция в ел. отчети - Дебит/Кредит
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекци в комуникация с ПИС (ел. фактури)
> Корекции в данни за чужденци
> Фиксиран бъг в дати при импорт на резултати от машини
> Корекции в комуникация със ПИС на НЗОК
> Корекции в месечен отчет
> Корекция на бъг в пътя до отчетните файлове
> Корекции по отчет с електронна фактура
> Корекции по отчети и менюта за отчети
> Генериране на ХМЛ по формат НРД2018
> Подготовка за електронни фактури
> Корекции в цени по НРД 2018
> Отчет на такси в CSV File
> Отчет на такса пенсионер в лаб. с код 06
> Управление на касов апарат
> Системни корекции
> Корекции по счетоводни документи
 
Created by: Rescue Soft